request a demo

Sistem integracija

Prodaja i servis

Konsalting

 
Providing d.o.o. servisira profesionalnu i broadcast A/V opremu. Servis podrazumijeva nabavku i ugradnju originalnih rezervnih dijelova. Uz poslove održavanja firma Providing bavi se konsaltingom i izradom tehničkih projekata, instaliranjem, umjeravanjem i povezivanjem opreme u sistem i puštanjem u rad.